Print page
Suomi | Finland
Heraeus Electro-Nite har under de senaste 50 åren varit ledande inom mätteknik för flytande metaller. Vi erbjuder den metallurgiska industrin kompletta mätsystem, bestående av engångssonder, instrument och tillbehör.
För vissa applikationer har vi utvecklat kontinuerliga system, t.ex. för temperaturmätning. Ett brett utbud av provtagare säkerställer funktionen i olika applikationer. Vår kvalitet, innovation och service utgör grunden för våra kunders förtroende. Nytänkande inom produktutveckling för att möta nya krav garanterar våra kunders produktion och produkters kvalitet.
Finland

Heraeus Electro-Nite International N.V.

>Johanna Bartsch
Työpajakatu 10 A 26

FIN-00580 HELSINKI

TEL 358 50 326 4793

FAX 358 9 876 4005